Realizowane szkolenia


Podatki dochodowe (CIT/PIT)

STACJONARNE


WEBINARIUM


E-LEARNING

Podatek VAT

STACJONARNE


WEBINARIUM


E-LEARNING

Optymalizacja dokumentów podatkowych

STACJONARNE


WEBINARIUM


E-LEARNING

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

STACJONARNE


WEBINARIUM


Podróże służbowe

STACJONARNE


WEBINARIUM


Świadczenia Pieniężne z Ubezpieczenia Chorobowego i Wypadkowego

STACJONARNE


WEBINARIUM


E-LEARNING

Prawo Pracy, Czas Pracy oraz Urlopy Pracownicze

STACJONARNE


WEBINARIUM


E-LEARNING

Gospodarka Odpadami

STACJONARNE


WEBINARIUM


Prawo Wodne

STACJONARNE


WEBINARIUM


Prawo Budowlane

STACJONARNE


WEBINARIUM


Ocena oddziaływania na środowisko w procesie inwestycyjnym

STACJONARNE


WEBINARIUM


Ochrona Powietrza

STACJONARNE


WEBINARIUM


Ochrona Powierzchni ziemi

STACJONARNE


WEBINARIUM


Prawo Zamówień Publicznych

STACJONARNE


WEBINARIUM


Pozwolenia Zintegrowane

STACJONARNE


WEBINARIUM


Pracownicze Plany Kapitałowe

STACJONARNE


WEBINARIUM


E-LEARNING