header-image

Szkolenia zamknięte

  • Zawsze uwzględniamy specyfikę branży i oczekiwania klienta
  • Programy projektujemy po dokonaniu identyfikacji grupy szkoleniowej i jej potrzeb
  • Czas trwania, miejsce i termin szkolenia ustalamy wspólnie z klientem, tak aby dopasować się do jego potrzeb
  • Szkolenia prowadzimy metodą współuczestniczącą, wykorzystującą różne techniki aktywnego nauczania
  • Po szkoleniu przygotowujemy raport zawierający ocenę efektywności przeprowadzonego szkolenia
  • Oferujemy serwis po szkoleniowy pozostając w kontakcie i starając odpowiedzieć na pytania i wątpliwości naszych klientów