header-image

aktualności

aktualności

06.03.2017

Świadczenia Chorobowe i Wypadkowe

Ubiegły rok był wyjątkowy pod względem ilości wprowadzonych zmian. Wynikały one z nowelizacji kilku ustaw (ustawa z dnia 15.05.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 24.07.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw, ustawa z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw). Powoduje to, że temat sprawia trudności interpretacyjne nawet osobom od lat specjalizującym się w tej tematyce.

Na naszym szkoleniu szczegółowo omówione zostaną problemy praktyczne w oparciu o aktualny stan prawny z uwzględnieniem najistotniejszych zmian i wyjaśnień ministerstwa dotyczących m.in.: ewidencjonowania czasu pracy zleceniobiorców, kontroli PIP bez uprzedzenia, a także obowiązków wynikających ze zmiany ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Szkolenie ma charakter warsztatu a ponadto uczestnicy uzyskają wyczerpujące informacje dotyczące zgłoszonych, indywidualnych problemów.

Aktualnie prowadzimy rekrutację do grup w Zielonej Górze, Koszalinie, Szczecinie i Gorzowie Wielkopolskim (marzec).  W kwietniu zapraszamy natomiast na szkolenia w Lublinie, Kielcach, Łodzi oraz Wrocławiu.  W sprawie grafiku szkoleń prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 71 735 80 50.

Zapraszamy !

aktualności

VAT w 2017 – JPK, odwrotne obciążenie, faktury VAT

Z początkiem 2017 r. weszły w życie istotne zmiany wprowadzone ustawą z dnia 1 grudnia 2016 r., których celem jest kolejne „uszczelnienie” systemu podatkowego.  Przewidują one szereg nowych obowiązków, utrudnień oraz sankcji dla podatników.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, na którym omówione zostaną rewolucyjne zmiany dotyczące m.in. mechanizmu odwrotnego obciążenia a także zmiany wynikające z innych ustaw oraz rozporządzeń, w tym m.in. obowiązujące od 1 marca 2017 r. nowe sankcje karne związane z wystawianiem i posługiwaniem się fakturami VAT.

Szkolenie poświęcone będzie w całości praktycznym problemom wynikającym ze stosowania nowych przepisów jak również zasygnalizowane zostaną dalsze projektowane zmiany dotyczące podatku VAT.

Zapraszamy do udziału w naszych szkoleniach z powyższej tematyki !